Developerský projekt Karlovy Vary – Stará Role – Vysílač

Dne 27.3.2023 byla na základě dílčích projednání a stanovisek schválena územní studie „LOKALITA U VYSÍLAČE, STARÁ ROLE, KARLOVY VARY“. Územní studie je k dispozici na https://mmkv.cz/sites/default/files/dokumenty/US-Stara-Role_230327_lowres.pdf. Jedná se o největší rozvojové území v Karlových Varech o rozloze 20,1 ha, určené převážně pro bydlení.

PHOTO-2023-03-24-12-41-00