Loket, T.G.M. 87

Provozujeme "Památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou".