Bytový dům Ak. Běhounka

V současné době připravujeme v Karlových Varech, Staré Roli bytový dům o 25 b.j.